Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - SPRZEDAWCA - PRACOWNIK MŁODOCIANY
Nazwa oddziału

 SPRZEDAWCA - PRACOWNIK MŁODOCIANY

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Sprzedawca

Opis