Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - Operator obrabiarek skrawających(obrabiarki sterowane komputerowo)
Nazwa oddziału

 Operator obrabiarek skrawających(obrabiarki sterowane komputerowo)

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Technika
  • Język obcy nowożytny

Opis