Ostróda
Technikum
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie - Technik mechanik(programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych komputerowo)
Nazwa oddziału

 Technik mechanik(programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych komputerowo)

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

OpisTechnik mechanik - programowanie i obsługa maszyn CNC– NOWOŚĆ!

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych.
– czas trwania nauki 5 lat

  Zdobędę dwie kwalifikacje:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 •  wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 •  wykonywania programu obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • obsługi programów wspomagających komputerowe projektowanie i wytwarzanie części maszyn
 • do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego
  i maszynowego, spożywczego i jachtowego w działach utrzymania ruchu oraz produkcyjnych
 • mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń
 • mogę kontynuować naukę na studiach z preferencją kierunków politechnicznych