Ostróda
Technikum
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie - Technik mechanik ( montaż i obsługa maszyn i urządzeń)
Nazwa oddziału

 Technik mechanik ( montaż i obsługa maszyn i urządzeń)

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

OpisKlasa patronacka   Wagon Service Ostróda

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz zakładzie patronackim Wagon Service Ostróda.
– czas trwania nauki 5 lat

 Zakład pracy gwarantuje dofinansowanie biletów miesięcznych, wyprawkę szkolną, stypendia, upominki okolicznościowe, pierwszeństwo w naborze pracowniczym po ukończeniu szkoły. 

Zdobędę dwie kwalifikacje:

 • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizacji produkcji  maszyn i urządzeń;
 • wykonywania dokumentacji technicznej( obsługa programów CAD/CAM)
 • wykonywania napraw, konserwacji i przeglądów maszyn i urządzeń
 • do  aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego
  i maszynowego, spożywczego i jachtowego w działach utrzymania ruchu oraz produkcyjnych
 • mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń

·         mogę kontynuować naukę na studiach z preferencją kierunków politechnicznych 

ZAWÓD POSZUKIWANY PRZEZ PRACODAWCÓW!