Ostróda
Technikum
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie - Technik usług fryzjerskich
Nazwa oddziału

 Technik usług fryzjerskich

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis


Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz zakładach usługowych
– czas trwania nauki 5 lat

Zdobędę dwie kwalifikacje:

  • FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
  •  FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur