Ostróda
Technikum
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie - Technik logistyk (Logistyka wojskowa)
Nazwa oddziału

 Technik logistyk (Logistyka wojskowa)

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych
– czas trwania nauki 5 lat

Zdobędę dwie kwalifikacje:

 • SPL.01. Obsługa magazynów
 •  SPL.04. Organizacja transportu

Kształcenie zapewnia uzyskanie certyfikowanych kwalifikacji w ramach realizowanych projektów unijnych!

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Organizacji dostaw towarów
 • Zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz środkami transportu
 • do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • mogę być zatrudniony działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i usługowych,
 • mogę być zatrudniony przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach służby zdrowia (szpitale, sanatoria)
 • mogę być zatrudniony w firmach zajmujących się organizacją imprez masowych ( koncerty, festiwale), w firmach obsługujących ruch turystyczny
 • mogę być zatrudniony jako pracownik cywilny w jednostkach wsparcia sił zbrojnych ( bazy materiałowe

 Logistycy na stażach zawodowych Grecja 2020 !