Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie - I D uniwersytecka
Nazwa oddziału

 I D uniwersytecka

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

 1. Ukierunkowanie na podjęcie studiów:
  - uniwersyteckich,
  - ekonomicznych,
  - turystycznych,
  - biznesu,
  - prawniczych,
  - bankowości.

 2. Przewidywana dodatkowa oferta dla uczniów:
  - zajęcia dodatkowe: z uczniami mającymi trudności w nauce oraz z uczniami uzdolnionymi kierunkowo,
  - konsultacje przedmiotowe przygotowujące do egzaminu maturalnego,
  - zajęcia klubowe: gazetka,
  - kursy: pierwszej pomocy,
  - zajęcia sportowe: siłownia, gry zespołowe, lekkoatletyka,
  - chór szkolny,
  - zespół tańca,
  - teatr szkolny "Bażyniak",
  - koło turystyczno-krajoznawcze "Dreptrak".

 3. W klasie nauczane są dwa języki obce nowożytne. Jeden z nich nauczany jest w zakresie rozszerzonym. Rozszerzony jest język będący kontynuacją języka nauczanego od szkoły podstawowej. W klasie II i III jako przedmiot uzupełniający realizowana jest "Ekonomia w praktyce".