Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie - I C medyczna
Nazwa oddziału

 I C medyczna

Liczba miejsc

 29

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

1. Ukierunkowanie na podjęcie studiów:
- medycznych,
- rolniczych,
- sportowych,
- ochrona środowiska i zdrowia,
- chemicznych.

2. Przewidywana dodatkowa oferta dla uczniów:
- zajęcia dodatkowe: z uczniami mającymi trudności w nauce oraz z uczniami uzdolnionymi kierunkowo,
- konsultacje przedmiotowe przygotowujące do egzaminu maturalnego,
- zajęcia klubowe: gazetka,
- kursy: pierwszej pomocy,
- zajęcia sportowe: siłownia, gry zespołowe, lekkoatletyka,
- chór szkolny,
- zespół tańca.
- teatr szkolny "Bażyniak",
- koło turystyczno-krajoznawcze "Dreptrak".

3. W klasie nauczane są dwa języki obce nowożytne. Jeden z nich nauczany jest w zakresie rozszerzonym. Rozszerzony jest język będący kontynuacją języka nauczanego od szkoły podstawowej. W klasie II nauczany jest dodatkowo j. łaciński w medycynie - jako przedmiot uzupełniający.