Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J.Bażyńskiego w Ostródzie - I B humanistyczna
Nazwa oddziału

 I B humanistyczna

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

 1. Ukierunkowanie na podjęcie studiów humanistycznych, m. in.:
  - lingwistycznych,
  - pedagogicznych,
  - artystycznych,
  - prawniczych.

 2. Przewidywana dodatkowa oferta dla uczniów:
  - zajęcia dodatkowe: z uczniami mającymi trudności w nauce oraz z uczniami uzdolnionymi kierunkowo,
  - konsultacje przedmiotowe przygotowujące do egzaminu maturalnego,
  - zajęcia klubowe: gazetka,
  - kursy: pierwszej pomocy,
  - zajęcia sportowe: siłownia, gry zespołowe, lekkoatletyka,
  - chór szkolny,
  - zespół tańca,
  - teatr szkolny "Bażyniak",
  - koło turystyczno-krajoznawcze "Dreptrak".

 3. W klasie nauczane są dwa języki obce nowożytne. W klasie II nauczany jest dodatkowo j. łaciński w literaturze - jako przedmiot uzupełniający.