Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - D - mechatronik lub elektromechanik
Nazwa oddziału

 D - mechatronik lub elektromechanik

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka ,  Technika

Opis

MECHATRONIK

Nazywany „zawodem przyszłości”, znajdzie pracę jako operator, monter i konserwator urządzeń i systemów mechatronicznych oraz operator maszyn manipulacyjnych; w warsztatach, halach produkcyjnych, laboratoriach i przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Nauczymy Cię montować i eksploatować urządzenia i systemy mechatroniczne. Dodatkowo zyskasz z nami uprawnienia SEP do 1 kV.
W czasie odbywania praktyk będziesz otrzymywał wynagrodzenie.

Możliwość kontynuacji nauki w Szkole Branżowej II Stopnia lub Liceum wraz z kursem na kwalifikację ELM.06 i uzyskania dyplomu w zawodzie technik mechatronik


Pracownia montażu urządzeń i systemów mechatronicznych


ELEKTROMECHANIK

Zdobywszy odpowiednie kwalifikacje znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w sektorze usług serwisowych, na stanowiskach związanych z diagnostyką, naprawą lub montażem osprzętu elektrycznego i elektronicznego. Będziesz potrafił montować, diagnozować  i uruchamiać maszyny, układy sterowania i urządzenia elektryczne na podstawie dokumentacji technicznej. Dodatkowo dajemy możliwość zdobycia uprawnień SEP do 1kV.
W czasie odbywania praktyk będziesz otrzymywał wynagrodzenie.

Absolwent nie ma możliwości uzyskania tytułu technika z uzyskaną kwalifikacją.