Ostróda
Technikum
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - TA - technik agrobiznesu
Nazwa oddziału

 TA - technik agrobiznesu

Liczba miejsc

 17

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia ,  Geografia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Zatrudnienie znajdziesz w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, firmach handlowych, urzędach administracji samorządowej, możesz założyć własną działalność agroturystyczną. Zdobędziesz umiejętności:  organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą, obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych, organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem. W ramach zajęć oferujemy naukę jazdy samochodem i ciągnikiem (prawo jazdy kat. B i T) bezpłatnie oraz zajęcia z jeździectwa i hodowli koni.