Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - sprzedawca
Nazwa oddziału

 sprzedawca

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Technika

Opis

Sprzedawca

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w sklepach, punktach usługowych,
galeriach handlowych przy wsparciu organizacyjnym Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Ostródzie. 

Wybierając ten zawód będziesz zobowiązany do podpisania umowy
o pracę
w celu przygotowania zawodowego(pracownik młodociany)W przypadku grupy powyżej 15 uczniów - możliwość kształcenia praktycznego w Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych( bez umowy pracownika młodocianego)

– czas trwania nauki 3 lata

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.


 • kwalifikacja - HAN.01. prowadzenia sprzedaży

Co będę umieć?  

 • przygotowywać towary do sprzedaży
  i organizować sprzedaż
 • przygotowywać oferty sprzedaży
 •  
 • realizować zamówienia
 • prowadzić sprzedaż towarów lub usług z obsługą kasy fiskalnej
 •  
 • sporządzać faktury
 • udzielać informacji na temat produktów i warunków sprzedaży
 • dbać o estetykę miejsca pracy
 • zabezpieczać miejsce pracy przed kradzieżą          

Co mogę robić, jak skończę taką szkołę?

 • mogę kontynuować naukę w liceum od klasy drugiej, a także
  w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie technik handlowiec
 • mogę być zatrudniony w handlu o różnej branży
 • mogę założyć swoją firmę

 

Sprzedawca - handlowiec, to jeden z najbardziej popularnych zawodów.
Dobry sprzedawca będzie zawsze potrzebny, a zapotrzebowanie na ten zawód zgłasza wiele przedsiębiorstw.


szczegóły oferty na:  www.staszic.ostroda.pl