Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - operator obrabiarek skrawających( obrabiarki CNC)
Nazwa oddziału

 operator obrabiarek skrawających( obrabiarki CNC)

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Technika

Opis

Operator obrabiarek skrawających

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych w przypadku grupy min. 15 osobowej, przy mniejszej grupie(pracownik młodociany) w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz firmach  branży mechanicznej - zakłady w partnerstwie Wagon Service Ostróda. 

– czas trwania nauki 3 lata

Zadania zawodowe – umiejętności:

  • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych
    i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
  • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
  • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.

  kwalifikacja – MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie Operator obrabiarek skrawających po potwierdzeniu kwalifikacji MG.19. może kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika mechanika.

Możliwości zatrudnienia:

-  produkcyjne oraz usługowe przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne branży mechanicznej;

- własna działalność gospodarcza;

 

 

szczegóły oferty na:  www.staszic.ostroda.pl