Ostróda
Technikum
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie - Technik reklamy
Nazwa oddziału

 Technik reklamy

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Technik reklamy

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych
– czas trwania nauki 5 lat

Zdobędę dwie kwalifikacje:

 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Kształcenie zapewnia uzyskanie certyfikowanych kwalifikacji w ramach realizowanych projektów unijnych!

 

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowania oferty reklamowej i handlowej
 • prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • prezentowania produktów i usług reklamowych
 • przygotowania umowy sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • do pracy w zespole, w różnych miejscach i sytuacjach
 • do aktywnego zachowania się na rynku pracy

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • mogę być zatrudniony w agencji reklamowej, w dziale publikacji, w dziale badań rynkowych
 • mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach, które mają działy marketingu i reklamy
 • mogę być zatrudniony jako pracownik biura ogłoszeń środków masowego przekazu, np. gazeta, telewizja
 • mogę być zatrudniony jako specjalista ds. kontaktów z prasą  i kształtowania opinii publicznej
 • mogę być zatrudniony przy projektowaniu graficznym (przy użyciu pakietu programów firmy Adobe) na potrzeby reklamy

ZAWÓD POSZUKIWANY PRZEZ PRACODAWCÓW!

szczegóły oferty na:  www.staszic.ostroda.pl