Ostróda
Technikum
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie - Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Nazwa oddziału

 Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

szczegóły oferty na:  www.staszic.ostroda.pl