Ostróda
Technikum
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie - Technik elektryk
Nazwa oddziału

 Technik elektryk

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis