Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu - Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Wielozawodowa

Liczba miejsc

 70

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Kształcimy we wszystkich zawodach
uczniów, którzy zawierają z pracodawcą
umowę o pracę w celu nauki zawodu.
Nauka trwa trzy lata, uczeń otrzymuje
status pracownika młodocianego
i realizuje kształcenie ogólne i zawodowe
(teoretyczne przedmioty zawodowe,
zajęcia praktyczne). Otrzymuje co
miesięczne wynagrodzenie za pracę.
Pracodawca odprowadza do ZUS składkę
na ubezpieczenie emerytalne pracownika
młodocianego. Absolwent otrzymuje
świadectwo ukończenia szkoły oraz po
zdaniu egzaminu dyplom potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

KLASA WIELOZAWODOWA

Zawody w których kształcimy

stolarz, cukiernik, ślusarz, fryzjer,

kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych,

elektryk, krawiec, elektromechanik, monter zabudowy

i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz,

operator urządzeń przemysłu chemicznego,

monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,

operator maszyn i urządzeń metalurgicznych,

dekarz, cieśla, betoniarz zbrojarz, kamieniarz,

kuśnierz, lakiernik, monter konstrukcji budowlanych,

monter izolacji budowlanych, tapicer, zdun, kaletnik,

blacharz, blacharz samochodowy,

elektromechanik pojazdów samochodowych, operator

obrabiarek skrawających, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,

mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej.