Ostróda
Technikum
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu - Technik hotelarstwa
Nazwa oddziału

 Technik hotelarstwa

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Technik hotelarstwa

Absolwent kształcący się w tym zawodzie uzyskuje dwie kwalifikacje zawodowe:

K1- Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,

      K2-  Realizacja usług w recepcji.

W okresie nauki uczeń odbywa 8 tygodniową praktykę zawodową w hotelach wybranych osobiście bądź wskazanych przez Szkołę. Nauczyciele piszą projekty i zdobywają środki na staże zagraniczne i kursy kwalifikacyjne m.in. barmana, baristy, menadżera restauracji. Po powrocie ze stażu poza granicami Polski, uczeń otrzymuje Certyfikat EUROPAS w języku polskim i angielskim uznawany przez wszystkie kraje Unii Europejskiej.

Uczeń kończący technikum będzie bardzo dobrym fachowcem w swoim zawodzie a jednocześnie bardzo dobrym organizatorem pracy w branży hotelarskiej.

Technik hotelarstwa to zawód przyszłości, który zapewni ci pracę w państwach Unii Europejskiej.