Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - Technik budowy jednostek pływających
Nazwa oddziału

 Technik budowy jednostek pływających

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Kim jest?

Technik budowy jednostek pływających uczestniczy w pracach projektowo-konstrukcyjnych z zakresu budownictwa okrętowego; opracowuje procesy technologiczne budowy, wyposażania i remontu statku, dokonuje selekcji i doboru materiałów, armatury, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia okrętowego, obsługuje maszyny i urządzenia oraz nadzoruje ich pracę podczas operacji obróbczych, montażowych, wyposażeniowych i remontowych, nadzoruje wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych kadłuba i wyposażenia statku podczas jego budowy i remontu, kontroluje przestrzeganie przepisów i norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku.

 

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

 

K1- TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba

K2 – TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Jako absolwent w zawodzie technik budowy jednostek pływających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  1. Wykonywania obróbki blach i profili hutniczych,
  2. Prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek pływających,
  3. Wykonywania prac remontowych i modernizacyjnych kadłuba jednostek pływających,
  4. Opracowywania dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji, montażu, wyposażania, remontu i modernizacji konstrukcji kadłubów jednostek pływających z wykorzystaniem technik komputerowych,
  5. Badania właściwości materiałów stosowanych w budownictwie okrętowym,
  6. Wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem kadłubów, ich wyposażaniem oraz remontami kadłubów jednostek pływających.

Dodatkowe kwalifikacje:

Kurs - spawania MIG/MAG


 Praktyka zawodowa:

klasa II - 4 tyg.

klasa III - 4 tyg.