Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - Technik żeglugi śródlądowej
Nazwa oddziału

 Technik żeglugi śródlądowej

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Kim jest?

Planuje i prowadzi nawigację po śródlądowych drogach wodnych i wewnętrznych morskich. Obsługuje statek jego urządzenia i mechanizmy oraz siłownię statkową.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

K1- TWO.08 – Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych.

K2 – TWO. 09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Planować podróże statkiem
 • Prowadzić prace ładunkowe i przewozić ładunki droga wodna
 • Prowadzić statek po zaplanowanej trasie oraz manewrować nim
 • Prowadzić akcje ratownicze i ratunkowe na wodach morskich i śródlądowych
 • Eksploatować siłownie statkowe
 • Obsługiwać urządzenia pomocnicze i mechanizmy pokładowe

Gdzie do pracy?

Będziesz pracować w sterowni, maszynowni, ładowni statku śródlądowego lub w łodziach na wodzie. Pracę znajdziesz na statkach, kutrach, łodziach żeglugi śródlądowej na jeziorach i rzekach oraz na otwartym morzu.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W  cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Nautyka
 • Budowa i wyposażenie pokładowe statku
 • Siłownie okrętowe i urządzenia pomocnicze
 • Techniczne podstawy zawodu
 • Organizowanie transportu wodnego
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych
 • Język angielski dla mechaników
 • Język niemiecki dla marynarzy
 • Eksploatacja wyposażenia pokładowego statku

Dodatkowe kwalifikacje:

 1. Kura - przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony statku

Praktyka zawodowa:

klasa II - 4 tyg.

klasa III - 2 tyg.