Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Liczba miejsc

 36

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

 Kim jest?

Przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje stronami internetowymi i bazami danych.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?      

K1. INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych

K2  –  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi  i bazami danych      (EE.09)

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Przygotowywać stanowisko komputerowe
 • Użytkować urządzenia peryferyjne komputera
 • Naprawiać komputer osobisty
 • Projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową
 • Konfigurować urządzenia sieciowe
 • Administrować sieciowe systemy operacyjne
 • Tworzyć strony internetowe
 • Tworzyć bazy danych i administrować bazami
 • Tworzyć aplikacje internetowe

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci,

administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy

baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich

gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery.

Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.   

 

 O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

 

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 

 1. Język angielski zawodowy
 2. Urządzenia techniki komputerowe
 3. Systemy operacyjne
 4. Sieci komputerowe
 5. Witryny i aplikacje internetowe
 6. Systemy baz danych
 7. Pracownia urządzeń techniki komputerowej
 8. Pracownia sieciowych systemów operacyjnych
 9. Pracownia lokalnych sieci komputerowych
 10. Pracownia baz danych
 11. Pracownia witryn i aplikacji internetowych
 12. Grafika 3D i wydruk 3D

 Dodatkowe kwalifikacje:

Kurs - grafika 3D i wydruk 3D

Kurs - CAD

 

Praktyka zawodowa:   

Klasa  II – 4 tygodnie

Klasa III- 4 tygodnie