Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - Technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 Technik rachunkowości

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Jakie uzyskasz kwalifikacje w trakcie nauki w szkole?

K 1 – Prowadzenie spraw kadrowo płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (EKA.05.)
K 2 – Prowadzenie rachunkowości (EKA.07.)


Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Prowadzić rachunkowość, dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze
 • Prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
 • Rozliczać świadczenia w jednostkach administracji publicznej
 • Rozliczać wynagrodzenia
 • Przeprowadzać i rozliczać inwentaryzację
 • Sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z ZUS

Gdzie do pracy?

Po ukończeniu tego kierunku możesz pracować w działach finansowych (księgowość) we wszystkich podmiotach gospodarczych, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej i centralnej, prywatnych firmach czy biurach rachunkowych.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Podstawy ekonomii i statystyki
 2. Kadry i płace
 3. Finanse jednostek organizacyjnych
 4. Rachunkowość finansowa
 5. Język angielski zawodowy
 6. Pracownia ekonomiczna
 7. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 8. Prowadzenie gospodarki finansowej
 9. Pracownia rachunkowości i analizy finansowej

Dodatkowe kwalifikacje:

 1. Kurs - technologie informatyczne w rachunkowości (excel)
 2. Kurs - E-dokumenty

Praktyka zawodowa:

Klasa III - 4 tyg.

Klasa IV - 4 tyg.