Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - Technik ekonomista
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista

Liczba miejsc

 34

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Kim jest?

Prowadzi w różnych organizacjach i instytucjach działalność  gospodarczą, sprawy kadrowo- płacowe i podatkowe, oraz rachunkowość, także sporządza elementy planów, analizy sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

 K1 – EKA.04. Prowadzenie dokumentacji jednostce organizacyjnej

K2 – EKA.03.Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

  Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

 Będziesz potrafił:

 • Organizować działalność gospodarczą i obliczać podatki
 • Prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
 • Sporządzać plany, analizy i sprawozdania
 • Dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze
 • Przeprowadzać i rozliczać inwentaryzacje
 • Sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzać analizy finansowe

 

Gdzie do pracy?

Możesz być zatrudniony we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową : w bankach, ubezpieczeniach społecznych, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz możesz  prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Prawo
 2. Podstawy ekonomii i statystyki
 3. Język angielski zawodowy
 4. Biznesplan
 5. Kadry i płace
 6. Finanse jednostek organizacyjnych
 7. Pracownia prac biurowych
 8. Pracownia ekonomiczna
 9. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 10. Prowadzenie gospodarki finansowej

Dodatkowe kwalifikacje:

 1. Kurs - excel
 2. Kurs - prawa i obowiązki pracowników i pracodawców


Praktyka zawodowa:    

Klasa III – 4tyg.

Klasa IV – 4 tyg.