Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - Technik handlowiec
Nazwa oddziału

 Technik handlowiec

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

Opis

Planuje, organizuje i realizuje transakcje zakupu – sprzedaży na różnych szczeblach obrotu towarowego. Prowadzi działania marketingowe związane ze sprzedażą oraz sprawy ekonomiczno- finansowe w przedsiębiorstwie.

 

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?          

   K2 –HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

   K1 – HAN.02.Prowadzenie działań handlowych

                                                                                        

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Organizować sprzedaż
 • Sprzedawać profesjonalnie towar w hurcie i detalu
 • Organizować działania reklamowe i marketingowe
 • Zarządzać działalnością handlową
 • Sporządzać dokumentację ekonomiczno- finansową

Gdzie do pracy?

Możesz pracować w zespołach handlowo-marketingowych oraz instytucjach

kontroli handlowej, np. Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Możesz również prowadzić własną firmę, w której zatrudnisz pracowników

lub sam będziesz wykonywać wszystkie czynności – od zaopatrzenia,

sprzedaży, do końcowych rozliczeń finansowo-ekonomicznych firmy.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

 

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Towaroznawstwo
 2. Elementy prawa
 3. Organizacja i techniki sprzedaży
 4. Obsługa klientów
 5. Marketing w działalności handlowej
 6. Rachunkowość handlowa
 7. Pracownia administracyjno-biurowa
 8. Pracownia informatyczno-handlowa
 9. Pracownia sprzedaży

Dodatkowe kwalifikacje:

 1. Kurs - kierowca operator wózków jezdniowych
 2. Kurs - obsługi kas fiskalnych

Praktyka zawodowa: 

       Klasa II- 4 tygodnie  

        Klasa III- 4 tygodnie