Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu - 1T (technik informatyk)
Nazwa oddziału

 1T (technik informatyk)

Liczba miejsc

 29

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Język angielski

 Matematyka

Opis

– TECHNIK INFORMATYK

Celem  kształcenia w zawodzie technik informatyk jest przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłym informatykom do wykonywania swojej pracy. Kształcenie ogólnozawodowe pozwala zdobyć wiadomości i umiejętności w zawodzie, umożliwiając absolwentowi dostosowanie kwalifikacji do zmieniającego się zapotrzebowania rynku pracy oraz ułatwia ewentualną zmianę zawodu. Szczególny akcent kładziemy na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu.

Perspektywy absolwenta technikum:

– kontynuacja nauki na wyższy uczelniach, szczególnie uczelniach technicznych na kierunkach: informatyka, mechatronika, robotyka, automatyka i inne.

– podjęcie pracy w serwisach komputerowych i sklepach komputerowych,

– prowadzenie własnej działalności z zakresu IT i serwisowania komputerów osobistych,

– projektowanie i tworzenie gier komputerowych oraz tworzenie projektów graficznych.


– TECHNIK INFORMATYK – specjalizacja E-SPORT

Uczniowie technikum realizują innowację pedagogiczną „E-sport / projektowanie gier komputerowych – specjalność w zawodzie technik informatyk”, umożliwiającą przygotowanie uczniów/absolwentów do wejścia w dynamicznie rozwijający się rynek e-sportu i gier komputerowych.

Dzięki modyfikacjom nauczanych treści uczniowie zostają zapoznani z technikami stosowanymi podczas projektowania gier komputerowych oraz z technikami stosowanymi w rywalizacji drużynowej w grach komputerowych.

Innowacja ma również na celu zapoznanie uczniów z optymalnymi podzespołami komputera stosowanymi pod kątem gier, aplikacji do projektowania grafiki i modernizacji stacji roboczej, która będzie wykorzystywana do tych celów.

Ponadto w ramach specjalizacji uczniowie zapoznają się z obecnie stosowanymi silnikami gier, nauką programowania z wykorzystaniem gotowych komponentów oraz będą projektowali gry.


– TECHNIK INFORMATYK – specjalizacja GRAFIKA KOMPUTEROWA

Uczniowie technikum, którzy wybiorą specjalizację – grafika komputerowa będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności z zakresu grafiki i multimediów oraz będą pracować za pomocą programów graficznych takich jak : Photoshop, Corel, Gimp itp.

Absolwenci będą potrafili :

– wykonywać bardziej atrakcyjne strony WWW z zastosowaniem elementów graficznych,

– przygotowywać ciekawsze plakaty, ulotki, ogłoszenia itp.

– tworzyć animację za pomocą narzędzi multimedialnych.