Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu - 1B (humanistyczna)
Nazwa oddziału

 1B (humanistyczna)

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

Opis

– Profil HUMANISTYCZNY

Dla posiadających zdolności artystyczne, wrażliwość na piękno języka ojczystego, literatury i sztuki oraz ceniących przyjaźń i kontakt z innymi ludźmi. Realizowane przedmioty w zakresie rozszerzonym ułatwią Ci kontynuowanie nauki na kierunkach filologicznych i społecznych tj. lingwistyka, pedagogika, psychologia, prawo itp. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi weźmiesz udział w wykładach, sympozjach, forach naukowych oraz zajęciach otwartych prowadzonych przez wykładowców i kluby naukowe. Możesz rozwijać swoje zainteresowania w doskonałym szkolnym teatrze, a spotkania ze znanymi ludźmi kultury wykształcą w Tobie umiejętność wnikliwego patrzenia na świat.


JĘZYKI OBCE (dwa do wyboru): j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. niemiecki