Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu - 1A (politechniczna)
Nazwa oddziału

 1A (politechniczna)

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Geografia

Opis

– Profil POLITECHNICZNY

Zajęcia w klasie politechnicznej wyposażą Cię w wiedzę z przedmiotów ścisłych. Proponujemy zajęcia dodatkowe w ramach kółka matematycznego, fizycznego, informatycznego oraz kół językowych. Zapraszamy na wykłady, pokazy i zajęcia warsztatowe na uczelniach wyższych. Dodatkową zaletą tej klasy będą wycieczki tematyczne do instytutów i placówek naukowych.

Absolwenci tej klasy podejmują studia na kierunkach ekonomicznych i technicznych: automatyka i robotyka, mechatronika, matematyka, fizyka i astronomia, budownictwo, architektura i urbanistyka, finanse i rachunkowość, ekonomia, elektrotechnika, telekomunikacja, zarządzanie i inżynieria, geodezja i kartografia.

JĘZYKI OBCE (dwa do wyboru): j. angielski, j. rosyjski, j. francuski, j. niemiecki