Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie - I BB - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Nazwa oddziału

 I BB - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Liczba miejsc

 24

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Zawody

 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Opis

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych