Ostróda
Technikum
Technikum im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Dobrocinie - I LT - Technik weterynarii
Nazwa oddziału

 I LT - Technik weterynarii

Liczba miejsc

 20

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone
  • biologia
Zawody

 Technik weterynarii

Opis

Technik weterynarii