Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - FRYZJER - PRACOWNIK MŁODOCIANY
Nazwa oddziału

 FRYZJER - PRACOWNIK MŁODOCIANY

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • technika
 • język obcy nowożytny

Zawody

 Fryzjer

Opis

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w salonach fryzjerskich przy wsparciu organizacyjnym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Ostródzie


Wybierając ten zawód będziesz zobowiązany do podpisania umowy
o pracę
w celu przygotowania zawodowego(pracownik młodociany)
.

– czas trwania nauki 3 lata

Uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie po zakończeniu  klasy trzeciej.


 • kwalifikacja - FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

 

Co będę umieć?

 • umyć głowę z dodatkową usługą taką jak masaż głowy
 • zająć się koloryzacją włosów-farbowaniem, rozjaśnianiem, itp.
 • wykonać zabiegi regenerujące włosy zniszczone
 • tworzyć fryzury okolicznościowe
 • pomóc w doborze odpowiednich kosmetyków
 • strzyc i golić męski zarost

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • mogę być zatrudniony w salonie fryzjerskim
 • mogę otworzyć swój własny salon
 • mogę dalej uczyć się w tym kierunku

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer po potwierdzeniu kwalifikacji może kontynuować kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika usług fryzjerskich.