Ostróda
Technikum
Technikum nr 1 (Staszic) w Ostródzie - TECHNIK MECHANIK - PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA MASZYN CNC
Nazwa oddziału

 TECHNIK MECHANIK - PROGRAMOWANIE I OBSŁUGA MASZYN CNC

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • język angielski
Zawody

 Technik mechanik

Opis


Zawód operatora maszyn CNC polecany jest osobom, które chcą związać swoją przyszłość z automatyzacją produkcji. To zawód nowoczesny, poszukiwany przez pracodawców.

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych.
– czas trwania nauki 5 lat

  Zdobędę dwie kwalifikacje:

 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych
  i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 •  wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 •  wykonywania programu obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • obsługi programów wspomagających komputerowe projektowanie i wytwarzanie części maszyn CAD/CAM;
 • do aktywnego zachowania się na rynku pracy.

Co mogę robić jak skończę taką szkołę?

 • mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego
  i maszynowego, spożywczego i jachtowego w działach utrzymania ruchu oraz produkcyjnych
 • mogę być zatrudniony w przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń
 • mogę kontynuować naukę na studiach z preferencją kierunków politechnicznych

 

ZAWÓD POSZUKIWANY PRZEZ PRACODAWCÓW!