Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu - AW
Nazwa oddziału

 AW

Liczba miejsc

 48

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny

Zawody

 Wielozawodowa

OpisKształcimy we wszystkich zawodach uczniów, którzy zawarli z pracodawcą umowę

o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nauka w szkole trwa trzy lata, uczeń otrzymuje status pracownika młodocianego. Kształcenie ogólne odbywa się w szkole w Morągu, a kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w postaci czterotygodniowych kursów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe. W trakcie nauki zawodu uczeń jako młodociany pracownik otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za pracę (stawki mogą zmieniać się co kwartał)

kl. I  8 % przeciętnego wynagrodzenia

kl. II  9% przeciętnego wynagrodzenia

kl. III  10 % przeciętnego wynagrodzenia


Wykaz zawodów:

stolarz, cukiernik, ślusarz, fryzjer, kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, krawiec, wędliniarz, elektromechanik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, piekarz, operator urządzeń przemysłu chemicznego, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, dekarz, cieśla, betoniarz zbrojarz, kamieniarz, kuśnierz, lakiernik, monter konstrukcji budowlanych, monter izolacji budowlanych, tapicer, zdun, kaletnik, blacharz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej.