Ostróda
Technikum
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu - A TECHNIK HOTELARSTWA
Nazwa oddziału

 A TECHNIK HOTELARSTWA

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • geografia lub język angielski
Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Technik hotelarstwa