Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - D - Elektromechanik - młodociany pracownik
Nazwa oddziału

 D - Elektromechanik - młodociany pracownik

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka ,  technika (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Zawody

 Elektromechanik

Opis

Klasa 1D - Elektromechanik - 3 lata nauki

10 Lipca 2024 - godz. 10:00 - spotkanie w sprawie przydziału zakładów pracy

Nauka tylko na zasadach młodocianego pracownika:

Młodociany pracownik - praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładzie pracy z którym uczeń podpisuje umowę. Za świadczoną pracę:

 • klasa I - 1 dzień
 • klasa II - 2 dni
 • klasa III - 2 dni

młodociany otrzymuje wynagrodzenie

 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6 proc
 • w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7 proc

Kwalifikacje:

 1. ELE.01. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • Uprawnienia SEP do 1kV

Opis zawodu:

Elektromechanik to osoba zajmująca się wykonywaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych stosowanych w wielu gałęziach gospodarki m.in. silników elektrycznych, urządzeń sygnalizacyjnych, transformatorów czy sprzętu AGD (pralki, odkurzacze, żelazka i inne). Poza tym wykonuje on instalacje przełączające te urządzenia pod wysokie napięcie, a także zajmuje się montażem układów sterujących ich pracą.

Praca zawodowa

Elektromechanicy są obecni praktycznie we wszystkich zakładach produkcyjnych i usługowych, w których produkuje się i użytkuje i naprawia maszyny i urządzenia elektryczne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie elektrycznej, elektromechanik jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie na zawody podobne branżowo, co stwarza dodatkowe