Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - B - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
Nazwa oddziału

 B - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Liczba miejsc

 12

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka ,  technika (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Zawody

 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

Opis

Klasa 1B - Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - 3 lata nauki

W klasie I zajęcia praktyczne realizowane w pracowniach szkolnych. W klasie II i III po jednym dniu w wybranych gospodarstwach rolnych.

Kwalifikacje:

 1. ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • Kurs na prawo jazdy kat. B - samochód osobowy
 • Kurs na prawo jazdy kat. T - ciągnik rolniczy

Opis zawodu:

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych zajmuje się użytkowaniem obsługą i naprawami pojazdów i maszyn rolniczych. Zawód ten daje możliwość poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego do produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz ogrodniczej, prawidłowej eksploatacji, obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych oraz zapoznania się z prawidłowym wykonywaniem prac polowych.

Praca zawodowa

Absolwenci tego zawodu  mogą:

 • podjąć pracę zawodową w warsztatach mechanicznych serwisujących ciągniki, kosiarki i inne maszyny i urządzenia rolnicze, 
 • być zatrudnieni jako mechanik pojazdów i maszyn rolniczych, operator agregatów rolniczych i kombajnów zbożowych, kierowca samochodów osobowych i ciągników rolniczych, 
 • prowadzić własne gospodarstwo rolne, 
 • samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego uzyskując dotacje i dofinansowanie.