Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - A - Mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 A - Mechanik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 24

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka ,  technika (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

  Klasa 1A - Mechanik pojazdów samochodowych - 3 lata nauki

  10 Lipca 2024 - godz. 10:00 - spotkanie w sprawie przydziału zakładów pracy (ewentualna decyzja o utworzeniu grupy szkolnej)

  Nauka na zasadach młodocianego pracownika. W przypadku niewystarczającej ilości miejsc u pracodawców, gwarantujemy zajęcia praktyczne w szkole.

  Młodociany pracownik - praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładzie pracy z którym uczeń podpisuje umowę. Za świadczoną pracę:

  klasa I - 1 dzień

  klasa II - 2 dni

  klasa III - 2 dni

  młodociany otrzymuje wynagrodzenie

  w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,

  w drugim roku nauki - nie mniej niż 6 proc

  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7 proc

  Za zajęcia praktyczne w szkole uczniowie nie otrzymują wynagrodzenia

  Kwalifikacje:

  MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

  Opis zawodu:

  Mechanik samochodowy jest to osoba, która naprawia i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów.

  Praca zawodowa

  Absolwent może pracować jako mechanik samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, pojazdów rolniczych, itd. Mechanik samochodowy może być zatrudniony, m.in.: w warsztatach i serwisach samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, firmach transportowych posiadających własny serwis, w przemyśle motoryzacyjnym przy produkcji samochodów, jak i jego podzespołów, a także może otworzyć swój własny warsztat.