Ostróda
Technikum
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - TAK - Technik architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 TAK - Technik architektury krajobrazu

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia ,  geografia ,  chemia (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Przedmioty rozszerzone
 • geografia
Zawody

 Technik architektury krajobrazu

Opis

Klasa 1TAK - Technik architektury krajobrazu
Okres nauki 5 lat

Kwalifikacje:

 1. OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 2. OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • Kurs na prawo jazdy kat. B - samochód osobowy
 • Kurs na prawo jazdy kat. T - ciągnik rolniczy
 • Szkolenia z florystyki

Opis zawodu:

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.
Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni.

Praktyki zawodowe:

 • 4 tygodnie w klasie III
 • 4 tygodnie w klasie IV

Praca zawodowa

Absolwent technikum architektury krajobrazu może podjąć pracę w:
- jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
- jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
- jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
- jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
- w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
- u właścicieli obiektów krajobrazowych
- w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych