Ostróda
Technikum
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - TMR - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nazwa oddziału

 TMR - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Liczba miejsc

 14

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka ,  informatyka (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
Zawody

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Opis

Klasa 1TMR - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Okres nauki 5 lat

Kwalifikacje:

 1. ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych
 2. ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • Kurs na prawo jazdy kat. B - samochód osobowy
 • Kurs na prawo jazdy kat. T - ciągnik rolniczy
 • Uprawnienia na kombajn zbożowy

Opis zawodu:

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.


Praktyki zawodowe:

 • 4 tygodnie w klasie III
 • 4 tygodnie w klasie IV

Praca zawodowa

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może pracować w spółdzielniach kółek rolniczych, fabrykach maszyn rolniczych i przedsiębiorstwach obrotu maszynami, nadleśnictwach, w instytucjach naukowych, gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolnych, jako przedstawiciele handlowy producentów lub firm sprzedających sprzęt rolniczy, w serwisach naprawczych sprzętu rolniczego, w firmach technicznej obsługi rolnictwa.

   Może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, prowadząc indywidualne gospodarstwo warsztat naprawy maszyn rolniczych.
Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej technicy mechanizacji rolnictwa nabywają prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rodzinnego jako przedsiębiorstwa rolnego korzystający z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych.