Ostróda
Technikum
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - TA -Technik agrobiznesu
Nazwa oddziału

 TA -Technik agrobiznesu

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • biologia ,  geografia ,  chemia (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Przedmioty rozszerzone
 • biznes i zarządzanie
Zawody

 Technik agrobiznesu

Opis

Ze względu na zbyt małą ilość kandydatów klasa pierwsza nie zostanie utworzona w roku szkolnym 2024/2025

Klasa 1TA - Technik agrobiznesu
Okres nauki 5 lat

Kwalifikacje:

 1. ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
 2. ROL.05. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • Kurs na prawo jazdy kat. B - samochód osobowy
 • Kurs na prawo jazdy kat. T - ciągnik rolniczy

Opis zawodu:

Technik agrobiznesu, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest specjalistą w zakresie organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie. Osoba wykształcona w tym kierunku potrafi realizować czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedaży produktów rolnych, ich promocją i reklamą, oceną jakości i opłacalności tychże produktów, doboru właściwego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych, etc. Osoby podejmujące profesję technika agrobiznesu posiadają wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dziedzin – ekonomii, rolnictwa, marketingu, zarządzania, finansów i rachunkowości, czy prawa.

Praktyki zawodowe:

 • 4 tygodnie w klasie III
 • 4 tygodnie w klasie IV

Praca zawodowa

Zdobycie zawodu daje możliwość podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
 • firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych
 • urzędach administracji samorządowej
 • własnych firmach lub gospodarstwach rolnych i ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
 • własnych firmach, gospodarstwach rolnych, agroturystycznych lub organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich lub może prowadzić własna produkcję gospodarczą
 • ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej