Ostróda
Technikum
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - TPS - Technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 TPS - Technik pojazdów samochodowych

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka ,  informatyka (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Ze względu na zbyt małą ilość kandydatów klasa pierwsza nie zostanie utworzona w roku szkolnym 2024/2025

Klasa 1TPS - Technik pojazdów samochodowych
Okres nauki 5 lat

Kwalifikacje:

 1. MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
 2. MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • Kurs na prawo jazdy kat. B - samochód osobowy

Opis zawodu:

Technik pojazdów samochodowych to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. 

Praktyki zawodowe:

 • 4 tygodnie w klasie III
 • 4 tygodnie w klasie IV

Praca zawodowa

Technik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.