Ostróda
Technikum
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - TI - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 TI - Technik informatyk

Liczba miejsc

 18

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka ,  informatyka (zostanie wzięty przedmiot z najwyższą oceną z podanych)

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
Zawody

 Technik informatyk

Opis

Klasa 1TI - Technik informatyka
Okres nauki 5 lat

Kwalifikacje:

 1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • Nauka modelowania 3D
 • Nauka spawania światłowodów
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Opis zawodu:

Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Kierunek przeznaczony jest dla osób zamierzających w przyszłości brać udział w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych.

Technik informatyk jest zawodem dla osób, które lubią nauki ścisłe i rozwiązywanie problemów, posiadają umiejętność abstrakcyjnego myślenia, są twórcze, oraz potrafią podejmować decyzje dotyczące sposobu rozwiązywania konkretnego problemu. Szybki rozwój nowych technologii oraz nowoczesnych urządzeń wymagających specjalistycznego oprogramowania, stawiają nowe wyzwania dla technika informatyki, co stwarza bardzo dobre perspektywy pracy i rozwoju absolwentom tego kierunku. Podjęcie nauki w zawodzie technik informatyk to inwestycja w przyszłość.

Praktyki zawodowe:

 • 4 tygodnie w klasie III
 • 4 tygodnie w klasie IV

Praca zawodowa

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

 • bankach,
 • urzędach,
 • mediach,
 • telekomunikacji,
 • zakładach serwisowych;
 • firmach zajmujących się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania komputerowego;
 • przedsiębiorstwach operatorów i dostawców usług internetowych;
 • firmach specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.