Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (ZSL) w Morągu - technik informatyk
Nazwa oddziału

 technik informatyk

Liczba miejsc

 24

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • język angielski
Zawody

 Technik informatyk

Opis

rozszerzenia: matematyka, język angielski

języki obce: angielski, niemiecki