Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr II (ZSL) im. Leona Kruczkowskiego w Morągu - 1B humanistyczna
Nazwa oddziału

 1B humanistyczna

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone
  • język polski
  • historia
  • wiedza o społeczeństwie
Opis

Klasa o profilu humanistycznym.

Dla zainteresowanych literaturą, historią, psychologią, prawem, chcących łatwiej zrozumieć otaczający nas świat i ludzi, lubiących angażować się w działalność społeczną. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi będziesz miał okazje do udziału w wykładach, sympozjach, forach naukowych oraz zajęciach otwartych prowadzonych przez wykładowców i kluby naukowe. W naszej szkole możesz rozwijać swoje zainteresowania w szkolnym teatrze, a spotkania ze znanymi ludźmi kultury wykształca w Tobie umiejętność wnikliwego patrzenia na świat.

Uczniowie klas humanistycznych, chcąc odnaleźć się w realiach współczesnego rynku pracy często wybierają studia na kierunkach filologicznych i społecznych tj. lingwistyka, pedagogika, psychologia, prawo, a także różnorodne innowacyjne kierunki.


PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

język polski,

historia,

wiedza o społeczeństwie.


JĘZYKI OBCE:

język angielski,

język niemiecki lub język rosyjski lub język francuski.