Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące Nr II (Ekonomik) w Ostródzie - LO KLASA WOJSKOWA
Nazwa oddziału

 LO KLASA WOJSKOWA

Liczba miejsc

 22

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wychowanie fizyczne

Przedmioty rozszerzone
  • historia lub matematyka lub język angielski
Dodatkowe wymagania

 Egzamin sprawnościowy

Opis

                               LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA WOJSKOWA (OPW)


                                                                Okres nauki: 4 lata


Klasa wojskowa realizuje program klas ogólnokształcących
z rozszerzeniami z języka angielskiego, matematyki i historii.


PILOTAŻOWY PROGRAM DLA KLAS MUNDUROWYCH  - WOJSKOWYCH WSPIERANY PRZEZ MINISTERSTWO OBRONY  NARODOWEJ

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończy się  50-godzinnym obozem  szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.

Przewidziana jest również możliwość dofinansowania zakupu wyposażenia dla uczniów w formie zestawu umundurowania
oraz dla szkoły, między innymi zestaw sprzętu do szkolenia OPW: hełmy ochronne, busole lub kompasy, kamizelki taktyczne, repliki broni palnej, kabury do replik, maski przeciwgazowe, nosze i zestawy medyczne, z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć praktycznych.

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty
w procesie rekrutacji). Siłom Zbrojnym RP zapewni to przede wszystkim zwiększenie rezerw osobowych.

MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA:


Instytucje mundurowe (wojsko, straż graniczna, straż pożarna).

 

Egzamin sprawnościowy -  klasa wojskowa.

W związku z rekrutacją młodzieży do klasy 1 Liceum Ogólnokształcącego – oddział przygotowania wojskowego (OPW) informujemy, że kandydaci ubiegający się o miejsce w oddziale przygotowania wojskowego obowiązkowo przystępują do egzaminu sprawnościowego.
Zestaw ćwiczeń sprawności fizycznej, obowiązujących jako sprawdzian dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego (OPW) obejmuje:

  1. Bieg wahadłowy 10 x 10

Wykonanie – Na komendę „Start” ćwiczący rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „Jeszcze dwa razy”, „Jeszcze raz”. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.

  

  1. Próba siły mięśni ramion.

Dziewczęta

Wykonanie – z podstawionego krzesła badana przechodzi do zwisu nachwytem
o ramionach ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał „start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu powinien znajdować się wyraźnie nad drążkiem;

Pomiar – próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund
we wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się poniżej drążka;

Chłopcy

Wykonanie – z podstawionego krzesła badany wykonuje na drążku nachwyt
na szerokość barków i wykonuje zwis na prostych ramionach. Na sygnał „start” ćwiczący ugina ramiona w stawach łokciowych i podciąga się tak, aby broda znajdowała się nad drążkiem. Następnie wraca do pozycji wyjściowej w zwisie z wyprostowanymi ramionami. Pomiar – liczona jest ilość poprawnie wykonanych podciągnięć.

  

  1. Skłony tułowia w przód (brzuszki)

W pozycji leżącej tyłem na materacu, z nogami ugiętymi w stawach kolanowych pod kątem prostym i stopami zaczepionymi pod pierwszy lub pod drugi szczebelek drabinki gimnastycznej, ręce ułożone wzdłuż tułowia, dłonie przylegają do podłoża lub umieszczone są na klatce piersiowej w pozycji skrzyżowanej, kandydat wykonuje skłon (maksymalny) tułowia w kierunku drabinki i w jak najszybszym tempie powraca do pozycji leżenia tyłem. Próbę wykonujemy na komendę „start”. Czas na wykonanie próby wynosi 30 s.


  1. Pompki na ławeczce – uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem
na ławeczce gimnastycznej – ćwiczący na komendę „gotów” wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce z nogami złączonymi lub w lekkim rozkroku. Ręce rozstawia na szerokości barków. Po usłyszeniu komendy „ćwicz” kandydat wykonuje klasyczne pompki tak, by stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych i powraca do pozycji wyjściowej oceniający (kontrolujący) liczy tylko poprawnie wykonane powtórzenia – powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo pompek

  

UWAGA !
W naborze do klasy pierwszej Liceum wojskowego uczestniczą
tylko kandydaci, którzy podeszli do egzaminu sprawnościowego.