Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - TECHNIK ANALITYK
Nazwa oddziału

 TECHNIK ANALITYK

Liczba miejsc

 10

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • chemia

Przedmioty rozszerzone
 • język angielski
 • chemia
Zawody

 Technik analityk

Opis


TECHNIK ANALITYK  

  

               NOWA SPECJALIZACJA:  CHEMIA KOSMETYCZNA

Okres nauki: 5 lat

Kim jest?

Wykonuje prace z zakresu: pobierania i przygotowywania próbek
do analiz, gospodarowania odczynnikami chemicznymi, użytkowania wyposażenia pomiarowego 
i pomocniczego. Wykonuje  i dokumentuje badania analityczne składu  i właściwości badanego materiału
oraz ocenia jakość badanych próbek.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

K1 – CHM.03.Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych

K2 – CHM.04. Wykonywanie badan analitycznych

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Gospodarować wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym
 • Przygotowywać odczynniki chemiczne do badań analitycznych
 • Pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych
 • Kontrolować laboratoryjne surowce, półprodukty i materiały pomocowe
 • Wykonywać badania bioanalityczne i środowiskowe

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w laboratoriach: przemysłowych, środowiskowych, pracujących na rzecz rolnictwa oraz na potrzeby przemysłu spożywczego.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane
są przedmioty zawodowe:

 1. Podstawy technik laboratoryjnych
 2. Organizacja pracy w laboratorium analitycznym
 3. Podstawy chemii analitycznej
 4. Badania bioanalityczne i środowiskowe
 5. Język obcy w praktyce laboratoryjnej
 6. Materiałoznawstwo
 7. Techniki laboratoryjne
 8. Analityka chemiczna i środowiskowa
 9. Chemia kosmetyczna

Praktyka zawodowa:        

Klasa II- 4 tygodnie

Klasa III- 4 tygodnie

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Język angielski

Chemia