Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - TECHNIK INFORMATYK
Nazwa oddziału

  TECHNIK INFORMATYK

Liczba miejsc

 14

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • informatyka

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • język angielski
Zawody

 Technik informatyk

Opis

                            

  TECHNIK INFORMATYK


NOWE SPECJALIZACJE: Programowanie 2D, AutoCAD, Programowanie i wydruk 3D


Okres nauki: 5 lat

Kim jest?

Przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje i administruje lokalnymi sieciami komputerowymi. Tworzy i administruje stronami internetowymi i bazami danych.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?      

K1. INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

K2  INF.03   Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Przygotowywać stanowisko komputerowe
 • Użytkować urządzenia peryferyjne komputera
 • Naprawiać komputer osobisty
 • Projektować i wykonywać lokalną sieć komputerową
 • Konfigurować urządzenia sieciowe
 • Administrować sieciowe systemy operacyjne
 • Tworzyć strony internetowe
 • Tworzyć bazy danych i administrować bazami
 • Tworzyć aplikacje internetowe

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (serwisanci, administratorzy, konserwatorzy sprzętu), urzędach (administratorzy baz danych i sieci) a nawet w domu (projektanci, graficy), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą.   

 O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane
są przedmioty zawodowe:

 

1.   Język angielski zawodowy

2.   Urządzenia techniki komputerowe

3.   Systemy operacyjne

4.   Sieci komputerowe

5.   Witryny i aplikacje internetowe

6.   Systemy baz danych

7.   Pracownia urządzeń techniki komputerowej

8.   Pracownia sieciowych systemów operacyjnych

9.   Pracownia lokalnych sieci komputerowych

10. Pracownia baz danych

11. Pracownia witryn i aplikacji internetowych

12. Grafika 3D i wydruk 3D

13. Projektowanie grafiki komputerowej AutoCad

Praktyka zawodowa:   

Klasa  II - 4 tygodnie

Klasa III - 4 tygodnie

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Matematyka

Język angielski

Ścieżka kariery zawodowej:

Po ukończeniu szkoły możesz zapisać się na kurs kwalifikacyjny technika teleinformatyka  i zdobyć kwalifikacje w tym zawodzie. Możesz również zdecydować się na studia informatyczne
po wcześniejszym zdaniu matury. Nasz kierunek przygotowuje
do studiowania kierunków związanych z następującymi dziedzinami:

- telekomunikacja
- elektronika
- technologia informacyjna
- automatyka, robotyka, cybernetyka, programowanie
- mechanika precyzyjna