Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI
Nazwa oddziału

  TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Liczba miejsc

 20

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone
 • geografia
 • język angielski
Zawody

 Technik organizacji turystyki

Opis

         
TECHNIK ORGANIZACJI
        TURYSTYKIOkres nauki: 5 lat

Kim jest?

Organizuje i prowadzi działalność turystyczną w zakresie przygotowania, sprzedawania, realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych.

Jakie uzyskasz kwalifikacje w trakcie nauki w szkole?  

    K1 – HGT.07. Przygotowywanie imprez i usług turystycznych

    K2 – HGT.08.Obsługa klienta oraz rozliczenie imprez i usług turystycznych

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Planować i kalkulować imprezy i usługi
 • Rezerwować i realizować usługi i imprezy turystyczne
 • Prowadzić informację turystyczną
 • Prowadzić sprzedaż oraz rozliczać imprezy i usługi turystyczne

 

Gdzie do pracy?

Pracę znajdziesz w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej, zajmujących się organizacją i promocją turystyki, środkach wczasowych jako animator czasu wolnego, działach socjalnych w zakładach pracy.

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Możesz ukończyć kurs pilota wycieczek zagranicznych
oraz przewodnika wycieczek.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane
są przedmioty zawodowe:

 1. Podstawy turystyki
 2. Marketing usług turystycznych
 3. Obsługa ruchu turystycznego
 4. Geografia turystyczna
 5. Pracownia administracyjno –biurowa
 6. Język obcy – zawodowy
 7. Pracownia informacji turystycznej
 8. Pracownia turystyki
 9. Warsztaty animator czasu wolnego
 10. Pilot wycieczek

 

Praktyka zawodowa:

Klasa II- 4 tygodnie

Klasa III- 4 tygodnie

     

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

 Geografia                                                                                            Język angielski

 

Ścieżka kariery zawodowej:

Po zdaniu egzaminu zawodowego możesz podwyższać kwalifikacje zawodowe na kierunku np.: turystyka i rekreacja, turystyka
i hotelarstwo, zarządzanie w turystyce, turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness, turystyka międzynarodowa, animator kultury, itp.