Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - TECHNIK EKONOMISTA
Nazwa oddziału

 TECHNIK EKONOMISTA

Liczba miejsc

 12

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • język angielski
Zawody

 Technik ekonomista

Opis


TECHNIK  EKONOMISTA


Okres nauki: 5 lat

Kim jest ?

Prowadzi w różnych organizacjach i instytucjach działalność  gospodarczą, sprawy kadrowo- płacowe i podatkowe,
oraz rachunkowość, także sporządza elementy planów,                  analizy sprawozdania i wykonuje prace biurowe.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

K1 – EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

K2 – EKA.03. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

 Będziesz potrafił:

 • Organizować działalność gospodarczą i obliczać podatki
 • Prowadzić sprawy kadrowo-płacowe
 • Sporządzać plany, analizy i sprawozdania
 • Dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze
 • Przeprowadzać i rozliczać inwentaryzacje
 • Sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzać analizy finansowe

 

Gdzie do pracy?

Możesz być zatrudniony we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową : 
w bankach, ubezpieczeniach społecznych, biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz możesz  prowadzić własną działalność gospodarczą.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

 1. Prawo
 2. Podstawy ekonomii i statystyki
 3. Język angielski zawodowy
 4. Biznesplan
 5. Kadry i płace
 6. Finanse jednostek organizacyjnych
 7. Pracownia prac biurowych
 8. Pracownia ekonomiczna
 9. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 10. Prowadzenie gospodarki finansowej

Praktyka zawodowa:    

Klasa II – 4tyg.

Klasa III – 4 tyg.

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Matematyka

Język angielski

Ścieżka kariery zawodowej:

Po ukończeniu szkoły możesz zapisać się na kurs kwalifikacyjny
dla dorosłych i uzyskać kolejne kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik rachunkowości.  Możesz również zdecydować się na studia
po wcześniejszym zdaniu matury  na kierunki, np. finanse

i rachunkowość, bankowość, ekonomia,  zarządzanie, itp.