Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Nazwa oddziału

 TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Liczba miejsc

 0

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • język angielski
Zawody

 Technik żeglugi śródlądowej

Opis

TECHNIK ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

„OSTRÓDZKI EKONOMIK”

wypływa na szerokie wody.


Okres nauki: 5 lat

Kim jest?

Planuje i prowadzi nawigację po śródlądowych drogach wodnych    
i wewnętrznych morskich. Obsługuje statek jego urządzenia 
i mechanizmy oraz siłownię statkową.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki w szkole?

K1- TWO.08 – Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych.

K2 – TWO. 09. Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych
i mechanizmów pokładowych.

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności?

Będziesz potrafił:

 • Planować podróże statkiem
 • Prowadzić prace ładunkowe i przewozić ładunki drogą wodną
 • Prowadzić statek po zaplanowanej trasie oraz manewrować nim
 • Prowadzić akcje ratownicze i ratunkowe na wodach morskich
  i śródlądowych
 • Eksploatować siłownie statkowe
 • Obsługiwać urządzenia pomocnicze i mechanizmy pokładowe

Gdzie do pracy?

Po ukończeniu szkoły absolwent może być zatrudniony:

·            na stanowisku asystenta w służbie pokładowej
lub w służbie maszynowej statku.

·         po kilkumiesięcznej praktyce pływania awansuje
na stanowisko
bosmana w służbie pokładowej lub motorzysty w służbie maszynowej statku.

·         po odbyciu wymaganej przepisami praktyki pływania i złożeniu egzaminów praktycznych na stopnie oficerskie w żegludze śródlądowej może objąć stanowisko kapitana statku lub kierownika maszyn na jednostkach pływających różnego typu.

Istotnym czynnikiem, wpływającym na atrakcyjność zawodu technik żeglugi  są bardzo wysokie zarobki.

Sprawdziliśmy dla Was oferty:

Praca od zaraz:  Gdańsk – 6 300 zł , obsługa pasażerska, techniczna statków i promów – 8 000 zł – 16 000 zł, firma Oil&Gas Gdańsk

Ile zarabia marynarz:
•    Kapitan Żeglugi Wielkiej zarabia  miesięcznie ponad 15 000 euro (67 000 zł)
•    Nasi absolwenci bez doświadczenia zarabiają 1 600 euro
(7 000 zł)

•    Absolwenci po odbyciu stażu mogą  zarabiać około 8000 euro (36 000 zł)
 

Polscy marynarze i mechanicy pracują na statkach żeglugi śródlądowej
u armatorów na całym świecie. Obecnie najwięcej pływa polskich marynarzy na europejskich statkach po drogach wodnych w takich krajach jak: Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Belgia, Francja

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W  cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane są przedmioty zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Nautyka
 • Budowa i wyposażenie pokładowe statku
 • Siłownie okrętowe i urządzenia pomocnicze
 • Techniczne podstawy zawodu
 • Organizowanie transportu wodnego
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń okrętowych
 • Język angielski dla mechaników
 • Język niemiecki dla marynarzy
 • Eksploatacja wyposażenia pokładowego statku

Praktyka zawodowa:

4 tygodnie w I klasie

4 tygodnie w II klasie

4 tygodnie w IV klasie

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Matematyka

Język angielski