Ostróda
Technikum
Technikum Nr 2 (Ekonomik) w Ostródzie - TECHNIK SPEDYTOR
Nazwa oddziału

 TECHNIK SPEDYTOR

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka
 • język angielski
Zawody

 Technik spedytor

Opis

TECHNIK SPEDYTOR   

NOWOŚĆ!

bezpieczeństwo wewnętrzne (klasa mundurowa)


Okres nauki: 5 lat

Kim jest?

Organizuje przemieszczanie ładunków, wykonuje czynności związane z obsługą przesyłki towarowej i prowadzi rozliczenia
z klientami i kontrahentami.

Jakie uzyskasz kwalifikacje trakcie nauki
w szkole ?

K1 – SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów

Jaką zdobędziesz wiedzę i umiejętności.

INNOWACJA KIERUNKU TECHNIK SPEDYTOR

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i potrzebom rynku pracy  wprowadzono innowację dla kierunku technik spedytor. Nowością dla kierunku technik spedytor  jest wprowadzenie  specjalizacji bezpieczeństwo wewnętrzne (klasa mundurowa).

Technik spedytor - specjalizacja bezpieczeństwo wewnętrzne  będzie specjalistą z  zakresu organizacji transportu
i logistyki, przygotowanym dodatkowo do pracy w służbach mundurowych (Policja, Straż Graniczna, Służba więzienna)
oraz do pracy na szczeblach administracji rządowej
i samorządowej.

W codziennej pracy mogą zajmować się transportem  i logistyką lub problematyką bezpieczeństwa społecznego, ekonomicznego
i militarnego oraz zarządzaniem kryzysowym  i bezpieczeństwem obywateli.

Będziesz potrafił:

 • Planować realizację procesów transportowych
 • Przygotowywać ładunki do transportu
 • Przygotowywać i monitorować techniczne środki realizacji procesów transportowych
 • Prowadzić dokumentację spedycyjno -transportową
 • Nadzorować realizację procesów transportowych
 • Prowadzić korespondencję i negocjacje
 • Kalkulować ceny usług spedycyjno- transportowe

Gdzie do pracy?

Będziesz pracować w pomieszczeniach biurowych i miejscach załadunku, rozładunku oraz przeładunku towarów. Pracę znajdziesz w firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych, agencjach portów morskich i lotniczych oraz w hurtowniach, placówkach handlowych.

O czym powinieneś jeszcze wiedzieć?

W cyklu pięcioletniego kształcenia zawodowego realizowane

są przedmioty zawodowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

1.   Transport i spedycja

2.   Środki transportu

3.   Prawo i ubezpieczenia w transporcie

4.   Opakowania jednostkowe i transportowe

5.   Marketing i negocjacje

6.   Podstawy logistyki i magazynowania

7.   Język obcy zawodowy

8.   Pracownia korespondencji i informatyki w spedycji

9.   Pracownia zarządzania działalnością transportową

      i spedycyjną

10.   Pracownia transportu

11.   Pracownia statystyki i ekonomiki transportu


Praktyka zawodowa: 

4 tygodnie w III klasie

Przedmioty rozszerzone w cyklu kształcenia:

Język angielski

Matematyka

Ścieżka kariery zawodowej:

Po zdaniu egzaminu maturalnego możesz podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych na kierunku: logistyka, transport, ekonomia, handel międzynarodowy, nawigacja, itp.